• Tempel der Azurblauen Wolken
  • Vajra-Pagode Biyunsi
  • 500 Luohan Biyunsi

Tempel der Azurblauen Wolken

 

Modell_Biyunsi

Tempel der Azurblauen Wolken in den Westbergen nahe Beijing.

Abb. (c) Eduard Kögel

Category

Design / Research, Fotos / Photographs